به گزارش جادنیوز امیر حسین چگونیان دبیر تشکیلات جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه کاشان، در واکنش به حذف غیر اخلاقی و غیر شفاف تشکل جامعه اسلامی دانشجویان کاشان از شورای فرهنگی این دانشگاه گفت:پس از اتفاقات رخ داده در دانشگاه کاشان و بازگشایی انجمن اسلامی اصلاح طلب،  شاهد تعامل مسئولین نبودیم  و این مسئله در شورای فرهنگی به اوج خود رسید.

وی ادامه داد: تشکلی که قانونا، بخاطر تعداد اعضا به رسمیت نرسیده است، بعنوان بزرگترین تشکل در شورا فرهنگی حاضر میشود.

وی افزود:به رییس هیأت نظارت، توصیه میکنیم خلاف آنچه که تاکنون انجام داده اند، اکنون با شفافیت و صریح بزرگترین تشکل دانشگاه را انتخاب کنند و دلایل و مستندات خود را کتبا به همه تشکل ها اعلام کنند.

امیرحسین چگونیان گفت:حساسیت شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان کاشان، نه برای حضور در شورای فرهنگی، بلکه فقط برای درست و صحیح اجرا شدن قوانین است و چنانچه در جایی تخلفی را مشاهده کنند، اخطار می دهند و مطمئنا گام بعدی، فراتر از یک اخطار ساده است.

چگونیان در پایان تصریح کرد:امیدواریم با قانون مداری مسئولین دانشگاه، بار دیگر شرایط تعامل با مسئولین برای تشکل ها بوجود آید.

والسلام علی من اتبع الهدی